κριθή


κριθή
(во множ. числе) ячмень

Ancient Greek-Russian simple. 2014.